Борба с вредните насекоми и гризачи

Борбата с насекоми и гризачи като мухи, бълхи, дървеници, хлебарки, въшки, мишки и плъхове трябва да се съчетае с поддържането на жилищните и сервизните помещения в изправност и ред. Процепите в пода, пукнатините в стените и между кахлите на стенните печки трябва плътно да се замажат. Хранителните остатъци трябва да се събират в плътно затварящи се сандъчета или в пластма­сови кофи с капак и да се изсипват в кофите за смет ежедневно.

Най-добрата защита срещу бълхи, въшки, дървеници е личната хигиена, редовното почистване на жилището, проветряването на помещенията.

Бутикови инструменти WERA

Средствата за борба срещу вредните насекоми (инсектициди) и дезинфекционните средства, като хлорамин, хлорна вар, боракс и други, се пускат в продажба във вид на прахове, емулсии, таблетки и аерозоли в туби под налягане.

Върху етикетите или в инструкциите, приложени към опаковките им, са дадени подробни указания против какви насекоми е предназначено средството, как и какви места в жилището могат да се обработват и какви предпазни мерки трябва да се вземат за безопасното им- използване.

Правила за използване на препарати срещу насекоми и гризачи

Тук ще изложим основните правила, които трябва да се спазват при употребата на инсектицидите.

  1. Преди да се започне работа, от помещенията трябва да се изведат децата. Не бива да остават и възрастните, които не вземат участие в обработката. Кучета, котки и други домашни животни, птици и малки аквариуми трябва също да се изнесат.
  2. Изключват се електрическите печки, ютии, газ и др., отваря се прозорецът. Ако не е възможно да се изнесат, хранителните продукти се прибират в плътно затварящи се шкафове, в хладилника или се увиват в полиетиленово платно, алуминиево фолио или други подходящи материали.
  3. Посипват се или се напръскват само онези места в жилището, които са посочени в упътването към препарата. Отровните примамки за хлебарки, мухи, мравки и други насекоми се поставят на места, недостъпни за деца и домашни животни.
  4. През време на обработката не бива да се пуши, да се яде и пие каквото и да било. Обезателно трябва да се използват лични средства за защита – гумени ръкавици, марлена превръзка на устата или носа. Помещението се затваря.
  5. След обработката незабавно трябва да се измият ръцете и лицето с хладка вода и сапун, а устата да се изплакне с вода.

След третиране с препрати срещу насекомите и гризачите задължително проветрявайте

  1. Когато обработката е завършена, помещенията трябва да се проветрят, докато миризмата на препарата изчезне напълно. Полепналите по повърхността на предметите и пода остатъци от него да се отстранят незабавно или в срока, посочен на опаковката.
  2. Съдовете, в които е бил разтворен или държан препаратът, трябва грижливо да се измият с гореща вода и сапун или сода. Недопустимо е след това да се използват за приготвяне на храна, в това число и за домашни животни.
  1. Инсектицидите се съхраняват на места, недостъпни за деца и животни, далеч от хранителни продукти и вода за пиене » готвене.
  2. Бъдете внимателни! Всяко нарушение на правилата за из-ползуване на инсектицидите може да има вредни последици върху здравето!
Как да се справим с вредните насекоми и гризачи

Вашият коментар