Използване на литий

Литий

Използване на химическия елемент литий Голяма част от произведения литиев карбонат не се редуцира до чист метал литий, а се използва директно като литиев карбонат или се превръща в други съединения. Но чистият метал литий също е необходим в някои