Как да се справим с мравките в жилището?

Борба с мравките – как да ги прогоним от жилището? Необходими средства: оцет, креда (тебешир) или терпентин, парче плат. Мравките няма да се появят в жилището, ако намажем прага, прозорците и под. с оцет или терпентин или ако отделим покритата тераса