Как да поддържаме плетените кошници?

Начини за поддържане на плетените кошници Плетените кошници днес имат не само стопанско предназначение, но все по-често се използват като аранжиращ и декориращ елемент. Необходими средства за почистване: готварска сол,четка и вода. Плетени кошници и други подобни предмети се почистват с