За какво се използва азотът

За какво се използва азотът

За какво се използва азотът – няколко основни положения Технически азотът се използва за синтез на амоняк (процес на Хабер-Бош) и калциев цианамид, като защитен газ за заваряване, като пълнеж на лампи и при химични реакции. Азотните съединения имат също