Как да почистим сребърни и златни бижута?

Почистване на златни бшжута Необходими средства: хладка сапунена вода и спирт. Златни бижута се почистват най-добре, като ги измием с хладка сапунена вода и изплакнем в спирт. Почистване на сребърни бижута Необходими средства: сажди или пепел от цигари, фланелена кърпа. Сребърни бижута