Инструкция за безопасност при стъкларски работи

Правила за безопасност при стъкларски работи Как правилно се извършват стъкларски работи при спазване на всички мерки по ЗБУТ? Задължения на техническия ръководител Проверява изправността на скелетата и платформите и при установяване на неизправност спира работата. Провежда инструктаж на работещите