За какво се използва азотът

За какво се използва азотът

За какво се използва азотът – няколко основни положения Технически азотът се използва за синтез на амоняк (процес на Хабер-Бош) и калциев цианамид, като защитен газ за заваряване, като пълнеж на лампи и при химични реакции. Азотните съединения имат също

Използване на литий

Литий

Използване на химическия елемент литий Голяма част от произведения литиев карбонат не се редуцира до чист метал литий, а се използва директно като литиев карбонат или се превръща в други съединения. Но чистият метал литий също е необходим в някои