Почистване на златни бшжута

Необходими средства: хладка сапунена вода и спирт. Златни бижута се почистват най-добре, като ги измием с хладка сапунена вода и изплакнем в спирт.

Почистване на сребърни бижута

Необходими средства: сажди или пепел от цигари, фланелена кърпа. Сребърни бижута и предмети най-добре ще изчистим, ако посипем върху мека кърпа сажди или цигарена пепел и хубаво ги изтрием. След това се измиват в разтвор на вода със спирт.

1000 модела книпекс
Как да почистим сребърни и златни бижута?

Вашият коментар